Home » SKL veldspuitkeuring

skl veldspuitkeuring

Voor welke spuiten?
Deze keuring is op grond van een verordening van het Hoofdproductschap Akkerbouw, het Productschap Tuinbouw en het Productschap Zuivel verplicht voor alle spuiten die geschikt zijn voor een volleveldsbehandeling en gebruikt worden voor de verdeling van gewasbeschermingsmiddelen. Per 1 april 2002 is een nieuwe verordening van kracht geworden.

Inhoud keuring
Tijdens de keuring wordt de complete spuit gecontroleerd en worden er een aantal metingen verricht. Het doel van deze keuring is om de onderhoudstoestand van de machine in kaart te brengen en ervoor zorg te dragen dat de machine ervoor kan zorgdragen dat de gewasbeschermingsmiddelen optimaal verdeeld kunnen worden. De keuring bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Controle van de spuitbomen op uit- en inklappen; vergrendelen, hoogteverstelling, balanscorrectie, werking obstakelbeveiliging en kwaliteit van de constructie.
 • Controle van de spuitleiding met toebehoren.
 • Controle van de toestand van slangen, leidingen, klemmen, dophouders, doppen op lekkages, beschadigingen en bevestiging.
 • Controle van de tank op het tankdeksel, afleesbaarheid tankinhoud en aanwezigheid vulzeef.
 • Controle op de aanwezigheid en toestand van de filters.
 • Controle van de spuitmanometer op voldoende afleesbaarheid (diameter, schaalverdeling) en nauwkeurigheid.
 • Controle van de nauwkeurigheid van de flowmeter (indien aanwezig).
 • Controle op lekkages bij het systeem onder druk.
 • Meten van de roercapaciteit van de pomp.
 • Controle op een goede werking van de drukregelaar.
 • Het testen van het verdelingspatroon van de verspoten vloeistof voor alle bij de machine behorende doppen.
 • Controle op de werking van de drukaccumulator.
 • Controle van de fustreiniger (indien aanwezig) op beschadigingen en werking.
 • Controle van het functioneren van de bedieningsorganen.

De lijst met alle keuringsbepalingen ligt bij ons ter inzage.

De resultaten van de keuring worden samengevat op een keuringsrapport waarop alle gemeten waarden en eventuele gebreken zijn aangegeven. Als een machine goedgekeurd is wordt er een goedkeuringssticker op de machine aangebracht.

Voorbereiding op de keuring

 • Machine inwendig en uitwendig goed reinigen.
 • Ervoor zorgen dat alle veiligheidsvoorzieningen in orde zijn (aftakasafscherming, ed.).
 • Machine halfvol vullen met schoonwater.
 • Alle bij de machine behorende doppensets meenemen zodat deze getest kunnen worden.

Waar keuren
Bij een SKL-erkend keuringsbedrijf voor veldspuiten.
Holvo lettele BV beschikt over testapparatuur om de keuring uit te kunnen voeren, uiteraard hebben wij personeel in dienst wat beschikt over een geldig keurmeesterdiploma.